FM i medeldistans och deltävling i Suomen Cup på lördag 24.8.2024 och FM i stafett på söndag 25.8.2024

Specialföreskrifter gällande finländska mästerskap har beskrivits i grenreglernas kapitel 19.

Klasser

Rätt att delta i FM-klasserna har de tävlande som är födda år 2010 eller tidigare. Utanför FM-tävlingarna anordnas på lördag de nationella klasserna H11-13 och D11-13 i medeldistans samt på söndag en i första hand för utländska tävlande riktad öppen stafettklass.

Medel 24.8.

H21, H20, H17, H15, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
D21, D20, D17, D15, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80

Stafett 25.8.

H21, H20, H17, H15, H80-, H100-, H120-, H140-
D21, D20, D17, D15, D80-, D100-, D120-, D140-

Klasserna H21, D21, H20 och D20 består av sex (6) etapper. De andra klasserna består av fyra (4) etapper. Alla lag består av två (2) personer, som genomför orienteringsetapperna växelvis.

Deltagare i cykelorienteringsstafettens FM-klasser H80-, H100-, H120- och H140- bör höra till åldersklassen H35 eller äldre och deltagare i klasser D80-, D100-, D120- och D140- till åldersklassen D35 eller äldre. Den i klasserna H80-, H100-, H120-, H140-, D80-, D100-, D120- och D140- den nämnda siffran är minimiantalet för deltagarnas sammanlagda ålder, vilken räknas enligt födelseår.

Grenregel 19.24: … i cykelorienteringsstafettävling kan i herrklasser högst hälften av laget bestå av kvinnor.

Sträckor och terräng

Sträckor i enlighet med grenreglerna. Terrängen är snabbframkomlig och stigrik åsterräng.

Det förbjudna träningsområdet finns markerat i det offentliga kartregistret: https://karttarekisteri.fi  samt på tävlingssidorna på nätet: https://www.mtbohiittenharju.fi/kilpailijat/harjoituskieltoalue.

Stämplingssystem

EmiTag

Anmälan

Anmälan till alla klasser sker via IRMA senast på torsdag den 15 augusti kl. 24.00. Ingen efteranmälan till tävlingsklasserna.

Förutom tävlandeinformation måste EmiTag -numret anges i samband med anmälan. Om numret inte har angetts reserverar arrangören ett hyres-EmiTag, som finns att hämta vid info, till priset av 10 € (kontant eller kort).  Hyressumman är densamma oberoende av om kortet används under en eller två dagar. För förändringar gjorda efter anmälningstiden debiteras 5 €. För en borttappad EmiTag debiteras 100 €.

Stafettlagens inbördes tävlingsordning och EmiTag -kortens nummer måste anmälas via IRMA före kl. 18.00 på lördag den 24.8.2024. Ett lag som inte har meddelat inbördes tävlingsordning inom utsatt tid, får inte starta. Om laget tävlar i annan ordning än det anmälda, diskvalificeras laget.

Deltagaravgift

  • FM i medeldistans 35 €/person (betalning sker via IRMA)
  • FM i stafett: klasser med sex etapper 96 €/lag, klasser med fyra etapper 80 €/lag (betalning sker via IRMA)
  • Nationella klasser: 17 €/person (betalning sker via IRMA)

Karta

Utskriven cykelorienteringskarta, ekvidistans 5 m. Vädertåligt material
Kartans storlek är A4 och skala 1:10 000 eller 1:7 500
Kartritare Emil Laaksonen och spårklassificering Emil Laaksonen samt Mika Rantala 2024

Tävlingscentrum

Tävlingscentret ligger under båda dagarna vid Hiittenharju skidcenter. Adressen är Hiittenharjuntie 3. De kostnadsfria parkeringarna för tävlande ligger i tävlingscentrets omedelbara närhet. Det finns ett begränsat antal övernattningsplatser utan el för husbilar. Reservera din plats i förväg (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Info är öppet under båda tävlingsdagarna fr.o.m. kl. 9.00.

Det är förbjudet att tvätta cyklar i tävlingscentret (grundvattenområde). Det finns möjlighet att tvätta cykeln i en närliggande hall, dit det är ungefär 2 km.

I tävlingscentret säljs under båda dagar soppa från ett soppkök kl. 11-15 till priset av 5 €/portion (på lördag viltköttfärssoppa, på söndag ärtsoppa). Kafét säljer dricka, kaffe, munkar och godis. Scouterna säljer korv och plättar.

På evenemangstorget säljs orienteringsutrustning, förvaringsställningar för cyklar samt energiprodukter för idrottare, visas upp terrängcyklar och presenteras geocatching.

Naturskolan Luontokoulu Tikankolo erbjuder barnaktiviteter med naturtema i närheten av tävlingscentret.

Ankomst

Det finns vägvisning till tävlingscentret från riksväg 2.

Du kan även anlända till Harjavalta med buss eller tåg. Det är ungefär 2,5 km från stationerna i Harjavalta centrum till tävlingscentret i Hiittenharju.

Modellorientering

Den nära tävlingscentret liggande modellorienteringen finns tillgänglig på fredag den 23 augusti kl. 16.00 framåt samt under tävlingsveckoslutet för självständig övning. Priset är 5 €. Du kan skapa en passande bana av de kontrollpunkter som finns utlagda på kartan. Kontrollerna har orienteringsskärmar. Ingen stämpling.

Konditionsorientering/öppna klasser

Det erbjuds konditionsorienteringsmöjlighet under båda tävlingsdagarna. Anmälan sker vid info i tävlingscentret. Priset för konditionsorienteringen är 15 €. På lördag samlas kartorna i mål även av konditionsorienteringsdeltagarna. Konditionsorienterarna startar efter tävlingsklasserna, på lördag 5 min. efter sista tävlande. Start för konditionsorienteringen sker på lördag uppskattningsvis mellan kl. 14-15.

Det finns ett begränsat antal kartställ att hyra från infon till priset av 5 €.

Start och startordning

De första starterna sker under båda tävlingsdagarna kl. 11.00

Startlistor formas enligt Finlands Orienteringsförbundets (SSL) cykelorienteringens online-ranking den 14.8.2024 så, att de bästa startar sist i sina klasser. Startplats och -tid som angivits på basis av rankingen är personlig. Om den anmälda inte tävlar, förblir platsen tom. Om den tävlande inte finns på rankinglistan, placeras han/hon att starta i slumpmässig ordning i början av klassen. Startmellanrum är minst 2 minuter.

Streaming ja GPS-uppföljning

Lördagens tävling i medeldistans sänds ut live via ISTV. Deltagare i klasserna H21 och D21 bär gps-apparat.

Funktionärer

Tävlingsledare
Maija Hall, 0400-767675, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Vice tävlingsledare, resultatservice
Joonas Pohjala, 044-534 6972, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Banläggare
Mika Rantala (HS)

Bankontrollant
Pekka Niemensivu (KanSu)

Tävlingskontrollant  
Arto Voutilainen (SSL)